تصفیه قند و شكر میبد
درباره شرکت

id : 72331
نام : تصفیه قند و شكر میبد
پروانه بهره برداری : 8186
تلفن کارخانه : 3532373137
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر7جاده میبد-ندوشن
آدرس دفتر مرکزی : میبد - كیلومتر 7 جاده ندوشن

قند كله حتی به صورت شكسته شده

تصفیه قند و شكر میبد

_ : عدد

شكر تصفیه شده سفید حاصل از نیشكر

تصفیه قند و شكر میبد

_ : عدد