بین المللی پترو انرژی ارگ
درباره شرکت

id : 72313
نام : بین المللی پترو انرژی ارگ
پروانه بهره برداری : 86916
تلفن کارخانه : 3532358536
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده ندوشن، روبروی مجتمع فولاد میبد
آدرس دفتر مرکزی : میدان فرمانداری- بلوار امام خمینی- جنب پیتزا البرز

روغن موتور (تصفیه اول)

بین المللی پترو انرژی ارگ

_ : عدد

روغن پایه تصفیه مجدد

بین المللی پترو انرژی ارگ

_ : عدد

سوخت تقطیری

بین المللی پترو انرژی ارگ

_ : عدد

بسته بندی روانكار (به جز اسپری)

بین المللی پترو انرژی ارگ

_ : عدد