فاطمه برزگری
درباره شرکت

id : 72182
نام : فاطمه برزگری
پروانه بهره برداری : 3565
تلفن کارخانه : 3525228548
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدمهریز روبروی ورودی مهریز ابتدای شهرك صنعتی جنب صنعت نیرو
آدرس دفتر مرکزی : null

قند كله وحبه ازشكر

فاطمه برزگری

_ : عدد

بسته بندی قند

فاطمه برزگری

_ : عدد

بسته بندی شكر

فاطمه برزگری

_ : عدد