نساجی نگین البرز آران-شركت
درباره شرکت

id : 3866
نام : نساجی نگین البرز آران-شركت
پروانه بهره برداری : 711/45457
تلفن کارخانه : 13622761481-9
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی هلال بلوار شماره 1 قطعات تفكیكی 177 و 178
آدرس دفتر مرکزی : null

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

نساجی نگین البرز آران-شركت

780 : تن

تاپس اكریلیك

نساجی نگین البرز آران-شركت

250 : تن