ماجده داودی
درباره شرکت

id : 71935
نام : ماجده داودی
پروانه بهره برداری : 41411
تلفن کارخانه : 8241371
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد جاده یزد-تفت جنب انرژی اتمی
آدرس دفتر مرکزی : null

مبدلهای حرارتی

ماجده داودی

_ : عدد

میكسر رنگ سازی

ماجده داودی

_ : عدد