فاتح صنعت یزد
درباره شرکت

id : 71554
نام : فاتح صنعت یزد
پروانه بهره برداری : 24692/1319514
تلفن کارخانه : 3558717325
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سمت چپ میدان اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فولاد شركت فاتح صنعت