سیمین كاغذ یزد
درباره شرکت

id : 71512
نام : سیمین كاغذ یزد
پروانه بهره برداری : 1885
تلفن کارخانه : 3532721685
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اشكذر، كیلومتر2جاده طبس
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 2 جاده طبس- جنب كارخانه درخشان

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

سیمین كاغذ یزد

_ : عدد