ماهوت ریس كاشان-شركت
درباره شرکت

id : 3793
نام : ماهوت ریس كاشان-شركت
پروانه بهره برداری : 12815
تلفن کارخانه : 3622759871
تلفن دفتر مرکزی : 9121121175
آدرس کارخانه : اران و بیدگل شهرك سلیمان صباحی بلوار ش 3 پ 525
آدرس دفتر مرکزی : كاشان انتهای خ مدرس جنب لوازم بهداشتی روانشاد 1

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

ماهوت ریس كاشان-شركت

20 : دستگاه

تاپس اكریلیك

ماهوت ریس كاشان-شركت

15 : دستگاه