بهروان كیمیا نوین ایساتیس
درباره شرکت

id : 71391
نام : بهروان كیمیا نوین ایساتیس
پروانه بهره برداری : 4512
تلفن کارخانه : 3532721841
تلفن دفتر مرکزی : 3523621841
آدرس کارخانه : بعدازمیدان گلدیس كاشی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نیكو اشكذر-بلوار گلدیس -بعد از میدان گلدیس