پالایش نفت جیران اردكان
درباره شرکت

id : 71172
نام : پالایش نفت جیران اردكان
پروانه بهره برداری : 73716/1317651
تلفن کارخانه : 3532723127
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 9 جاده چك چك
آدرس دفتر مرکزی : بلوار ولیعصر روبه روی سه راهی چوپانان

قیر نرم، سخت، قیر با نقطه نرمی متوسط

پالایش نفت جیران اردكان

_ : عدد

قیر امولسیون

پالایش نفت جیران اردكان

_ : عدد