ایزو دژ
درباره شرکت

id : 71154
نام : ایزو دژ
پروانه بهره برداری : 28479
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 35222619239
آدرس کارخانه : كیلومتر7جاده چك چك ،جنب شركت ایزودژ
آدرس دفتر مرکزی : پاسداران خیابان دولت سه راه نشاط پلاك 156