حسین زارع مهرآبادی
درباره شرکت

id : 71113
نام : حسین زارع مهرآبادی
پروانه بهره برداری : 78546/1338312
تلفن کارخانه : 3532874551
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ شهید رجایی، خ صاحب الزمان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شهید رجایی- روبروی بانك كشاورزی

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

حسین زارع مهرآبادی

_ : عدد

آنتن گیرنده دو قطبی ساده

حسین زارع مهرآبادی

_ : عدد