تعاونی سپیددانه یزد
درباره شرکت

id : 71191
نام : تعاونی سپیددانه یزد
پروانه بهره برداری : 66157/1317994
تلفن کارخانه : 3526824676
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد ابركوه منطقه صنعتی جهادسازندگی
آدرس دفتر مرکزی : null

خوراك اماده طیوروغیره

تعاونی سپیددانه یزد

_ : عدد