احمد حسینی خواه
درباره شرکت

id : 71181
نام : احمد حسینی خواه
پروانه بهره برداری : 92641/1321891
تلفن کارخانه : 3532832954
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار امام علی، كیلومتر 5جاده شیراز،جنب نمایندگی ایران خودرو
آدرس دفتر مرکزی : بلوار امام علی ع-كیلومتر 5 جاده شیراز ابركوه جنب ایران خودرو

خوراك آماده دام

احمد حسینی خواه

_ : عدد

خوراك آماده طیور

احمد حسینی خواه

_ : عدد

كنسانتره خوراك طیور

احمد حسینی خواه

_ : عدد

مكمل خوراك دام

احمد حسینی خواه

_ : عدد