نوید بام هگمتانه
درباره شرکت

id : 71159
نام : نوید بام هگمتانه
پروانه بهره برداری : 5615
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده ملایر اراضی ایوك
آدرس دفتر مرکزی : بلوار شاهد- پاین تر از تپه حاج عنایت- دفتر ایزوگام نار دلیجان

عایق رطوبتی پرایمر

نوید بام هگمتانه

_ : عدد

قیر 60/70

نوید بام هگمتانه

_ : عدد

پرایمر پایه نفتی

نوید بام هگمتانه

_ : عدد