فرش بام نودلیجان
درباره شرکت

id : 71981
نام : فرش بام نودلیجان
پروانه بهره برداری : 2149
تلفن کارخانه : 9188139124
تلفن دفتر مرکزی : 1811-2657182
آدرس کارخانه : اراضی روستای دینگله كهریز
آدرس دفتر مرکزی : جاده مزدقینه بالاتراز مسجد طالقانی نبش كوچه غیاثوند

عایق رطوبتی

فرش بام نودلیجان

_ : عدد

پرایمر

فرش بام نودلیجان

_ : عدد