خیرالله و حسین اكبری تبار
درباره شرکت

id : 71874
نام : خیرالله و حسین اكبری تبار
پروانه بهره برداری : 83519/1324171
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده ملایر گاراژ توحید
آدرس دفتر مرکزی : جاده ملایر گاراژ توحید