مهدی حمیدی
درباره شرکت

id : 71477
نام : مهدی حمیدی
پروانه بهره برداری : 37584
تلفن کارخانه : 8135363221
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روستای كردآباد ، خیابان بهشتی پ32 ،
آدرس دفتر مرکزی : روستای كردآبادخ بهشتی پ49

پارچه گردباف

مهدی حمیدی

_ : عدد