محمد شریف زنگنه
درباره شرکت

id : 71357
نام : محمد شریف زنگنه
پروانه بهره برداری : 78385/1338414
تلفن کارخانه : 8134852348
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تویسركان شهرك صنعتی 1(آریكان) - خیابان هفتم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك نیروی انتظامی كوچه آریا فر 3غربی

بسته بندی روانكار (به جز اسپری)

محمد شریف زنگنه

_ : عدد