دریا دیزل كاران
درباره شرکت

id : 69569
نام : دریا دیزل كاران
پروانه بهره برداری : 21241
تلفن کارخانه : 7632222222
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بندرعباس خیابان طلوع طلوع 21 بلوك 46 طبقه دوم كدپستی 7915899695
آدرس دفتر مرکزی : بندرعباس- خیابان طلوع مجتمع 311 واحدی بلوك 46 طبقه اول

پمپ هیدرولیك دنده داخلی

دریا دیزل كاران

_ : عدد

وینچ

دریا دیزل كاران

_ : عدد