شریف ناد لنگه
درباره شرکت

id : 69391
نام : شریف ناد لنگه
پروانه بهره برداری : 17535
تلفن کارخانه : 7622221383
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روبروی دانشگاه علمی كاربردی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی نبش خیابان چهل و هشتم شماره 371 واحد 9