عبدالله مجیدی احمد مجیدی
درباره شرکت

id : 69311
نام : عبدالله مجیدی احمد مجیدی
پروانه بهره برداری : 7913
تلفن کارخانه : 3292
تلفن دفتر مرکزی : 3292
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی - بستك خ دبیرستان شهر جدید منزل شخصی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی - بستك خ دبیرستان شهر جدید منزل شخصی

درب پیش ساخته چوبی

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد

كابینت چوبی

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد

كمدچوبی

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد

صندلی تمام چوب

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد

چهارچوب درب وپنجره چوبی

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد

میز ناهار خوری چوبی

عبدالله مجیدی احمد مجیدی

_ : عدد