محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه
درباره شرکت

id : 69216
نام : محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه
پروانه بهره برداری : 11283 / 125
تلفن کارخانه : 7137175414
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صادرات غربی 1/1 شركت فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه
آدرس دفتر مرکزی : منطقه ویژه اقتصادی شیراز فاز 2 پلاك 329

روغن خام زیتون(بكر)

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

اسپاگتی(با تخم مرغ، به صورت نپخته)

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

ماكارونی ساده (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

ماكارونی سبزیجات (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

پاستای پر شده با گوشت، سوسیس و فرآورده های مشابه، پخته

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

سركه

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

چاشنی غذا

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

غذای فرموله شده مخصوص تغذیه بزرگسالان و سالمندان بر پایه غلات

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

كنسانتره میوه تازه غیر مركبات

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

كنسانتره میوه تازه مركبات

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

محصولات و فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه

_ : عدد