شركت نوید خوش پارسیان
درباره شرکت

id : 69213
نام : شركت نوید خوش پارسیان
پروانه بهره برداری : 125/34631
تلفن کارخانه : 7137175445
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی - میدان صادرات - بلوار صادرات غربی ، تلفن : 37175445
آدرس دفتر مرکزی : منطقه ویژه اقتصادی شیراز-میدان صادرات-بلوار صادرات غربی-پلاك E3-353/E3-354/SC-12

روغن خام آفتابگردان

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام بادام زمینی

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام كلزا

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام نارگیل

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام زیتون(بكر)

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام كنجد

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام بادام

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام گردو

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام پسته

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام دانه كدو

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام فندق

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام سیاه دانه

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

روغن خام كتان

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

بسته بندی چای

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

شركت نوید خوش پارسیان

_ : عدد