میلاد سیستم پویا
درباره شرکت

id : 69151
نام : میلاد سیستم پویا
پروانه بهره برداری : 125/1145
تلفن کارخانه : 9121211112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك-بلوار صنعت-بعد از صنعت2-قطعه IS22B
آدرس دفتر مرکزی : تهران_میدان فردوسی-ابتدای خیابان قرنی-كوچه علوی-پلاك3-طهمكف جنوبی