سهند بهساز طب جم
درباره شرکت

id : 69121
نام : سهند بهساز طب جم
پروانه بهره برداری : 125/11618
تلفن کارخانه : 2533677566
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان توسعه ، قطعات 35-34 ، سوله 4 S (استیجاری) با كاربری خدمات صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : منطقه ویژه سلفچگان خ توسعه سوله اس 4

دستگاه اكسیژن ساز پرتابل پزشكی

سهند بهساز طب جم

_ : عدد

الكتروسرجری مونوپلار

سهند بهساز طب جم

_ : عدد

تشك فوم بیمارستانی

سهند بهساز طب جم

_ : عدد