داده ورزی فرادیس البرز
درباره شرکت

id : 69115
نام : داده ورزی فرادیس البرز
پروانه بهره برداری : 125/15643
تلفن کارخانه : 2533677241
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك،بلوار گمرك خیابان بازرگانی 1 قطعه 156 سوله A (استیجاری) با كد كاربری 21
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونك - خیابان خلیل زاده - شماره 21

تین كلاینت

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

صندوق فروشگاهی دیجیتالی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

رایانه رومیزی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

نمایشگر LCD

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

نمایشگر LED

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

دستگاه خودكار خدمات بانكی - خود پرداخت

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

دستگاه خودكار خدمات بانكی - پرداخت/دریافت

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

پایانه های فروش آنلاین با سیم (POS)

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

پایانه های فروش آفلاین (POS)

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

یو پی اس تكفاز

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

كارت هوشمند مغناطیسی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

كارت هوشمند تراشه ای تماسی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

كارت هوشمند تراشه ای بدون تماس

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

آنتن فرستنده و گیرنده هم زمان ارتباطی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

صندوق فروشگاهی دیجیتالی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

چاپگر سوزنی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

چاپگر حرارتی

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

دستگاه خودكار خدمات بانكی - خود پرداخت

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

دستگاه خودكار خدمات بانكی - پرداخت/دریافت

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

پایانه های فروش آنلاین با سیم (POS)

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد

پایانه های فروش آنلاین بی سیم (POS)

داده ورزی فرادیس البرز

_ : عدد