تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت
درباره شرکت

id : 69198
نام : تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت
پروانه بهره برداری : 32954 / 125
تلفن کارخانه : 2533677111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان رفاه خیابان راه آهن 6 قطعه 484 سوله شماره 4 (استیجاری) با كاربری خدمات صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : قم-سلفچگان-منطقه ویژه سلفچگان-خیابان پارس-كوچه راه آهن 6-ساختمان484

محصولات چوب پنبه

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد

واشر از مواد سلولزی (كاغذ و مقوا و ...)

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد

درزبند (گسكت) از لاستیك ولكانیزه شده

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد

ورق از مخلوط مواد كانی و پنبه نسوز

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد

صفحه و ورق مخلوط مواد كانی و مواد سلولزی

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد

ورق نسوز گرافیتی

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

_ : عدد