سندروس صنعت
درباره شرکت

id : 69143
نام : سندروس صنعت
پروانه بهره برداری : 9395/33
تلفن کارخانه : 2633266187
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مهرشهر، منطقه ویژه اقتصادی پیام، بلوار احمد كاظمی، خیابان شهید عباس بابایی، نبش خیابان دوم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی (شیراز شمالی)، خیابان پردیس، پلاك 45

دستگاه اندازه گیری pH

سندروس صنعت

_ : عدد

طیف سنج

سندروس صنعت

_ : عدد

چگالی سنج

سندروس صنعت

_ : عدد

غلظت سنج

سندروس صنعت

_ : عدد

نور سنج

سندروس صنعت

_ : عدد

كدری سنج

سندروس صنعت

_ : عدد

سیستم نمونه برداری از گازها

سندروس صنعت

_ : عدد

سیستم نمونه برداری از مایعات

سندروس صنعت

_ : عدد