راد جهان پویان
درباره شرکت

id : 69111
نام : راد جهان پویان
پروانه بهره برداری : 125/13526
تلفن کارخانه : 7733448521
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 8 جاده بوشهر شیراز
آدرس دفتر مرکزی : منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تلویزیون رنگی LED

راد جهان پویان

_ : عدد

تلویزیون رنگی OLED

راد جهان پویان

_ : عدد

دستگاه پخش لوح فشرده

راد جهان پویان

_ : عدد

سیستم سینمای خانگی

راد جهان پویان

_ : عدد