پیرامون پردازش قشم
درباره شرکت

id : 68825
نام : پیرامون پردازش قشم
پروانه بهره برداری : 11119
تلفن کارخانه : 2144625521
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قشم، طولا، سایت صنعتی فجر، جنب تعمیرگاه سعید
آدرس دفتر مرکزی : تهران، ستاری شمال، بین شاهین و ستاری، خیابان مخبری، پلاك 145

ترانسمیتر دما

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر فشار

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر فلو

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر سطح

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر غلظت (رفركتومتر)

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر تحلیلی اسیدیته

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر سطح ضد انفجار

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر فلو ضد انفجار

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر فشار ضد انفجار

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد

ترانسمیتر دما ضد انفجار

پیرامون پردازش قشم

_ : عدد