دانش اتصال كابل
درباره شرکت

id : 3474
نام : دانش اتصال كابل
پروانه بهره برداری : 711/81699
تلفن کارخانه : 3154761734
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی هلال بلوار انتهای بلوارجنوبی عمویی شماره1 پلاك7
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی هلال انتهای بلوار1قطعه7

مفصل كابل برق فشارضعیف

دانش اتصال كابل

50 : عدد

مفصل كابل برق فشار قوی

دانش اتصال كابل

25 : عدد

مفصل كابل مخابراتی

دانش اتصال كابل

25 : عدد

كلمپ های جراحی

دانش اتصال كابل

50 : عدد