ماشین صنعت بهروز
درباره شرکت

id : 67938
نام : ماشین صنعت بهروز
پروانه بهره برداری : 37779
تلفن کارخانه : 8638233185
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یاس 5 - قطعه 111
آدرس دفتر مرکزی : خیابان جهانگیری هشت متری همتی ایمان 2

اسكلت فولادی ساختمانی

ماشین صنعت بهروز

_ : عدد

اسكلت فولادی سوله

ماشین صنعت بهروز

_ : عدد

مبدل لوله و پوسته

ماشین صنعت بهروز

_ : عدد

راكتور بسته و نیمه بسته حالت مایع

ماشین صنعت بهروز

_ : عدد

تجهیزات داخلی برج تقطیر

ماشین صنعت بهروز

_ : عدد