سیاوش نقدی
درباره شرکت

id : 67919
نام : سیاوش نقدی
پروانه بهره برداری : 16823
تلفن کارخانه : 34333412
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شازند-ناحیه صنعتی شهید بابایی-خیابان نسترن1
آدرس دفتر مرکزی : null