صنایع كاغذ سازی كاوه
درباره شرکت

id : 67714
نام : صنایع كاغذ سازی كاوه
پروانه بهره برداری : 61741/1311761
تلفن کارخانه : 8642343114
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 7
آدرس دفتر مرکزی : میدان هفت تیر - خیابان سرتیپ نعمت اله لطفی

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

صنایع كاغذ سازی كاوه

_ : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

صنایع كاغذ سازی كاوه

_ : عدد

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

صنایع كاغذ سازی كاوه

_ : عدد