پارس صنعت تهویه پویا
درباره شرکت

id : 3414
نام : پارس صنعت تهویه پویا
پروانه بهره برداری : 711/6793
تلفن کارخانه : 3154754859
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار كار -قطعه397
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی سلیمان صباحی بلوار كار قطعه397

چیلر تراكمی

پارس صنعت تهویه پویا

1320 : تن

هوا ساز (هوا رسان)

پارس صنعت تهویه پویا

1320 : تن

فن كویل كانالی

پارس صنعت تهویه پویا

1200 : تن