آژند پارت روشنا
درباره شرکت

id : 67125
نام : آژند پارت روشنا
پروانه بهره برداری : 25743
تلفن کارخانه : 8645261353
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار تلاشگران خیابان زنبق 213
آدرس دفتر مرکزی : خ ولیعصر، روبروی پارك ملت، برج ملت، طبقه 12 واحد 2

آداپتور (شارژر غیر صنعتی)

آژند پارت روشنا

_ : عدد

اینورتر منفصل از شبكه

آژند پارت روشنا

_ : عدد

اینورتر متصل به شبكه (خورشیدی)

آژند پارت روشنا

_ : عدد

منبع تغذیه رایانه

آژند پارت روشنا

_ : عدد

منبع تغذیه الكترونیكی لامپ LED

آژند پارت روشنا

_ : عدد

مولد برق خورشیدی

آژند پارت روشنا

_ : عدد

نشانگر خطای اتصالی خطوط برق

آژند پارت روشنا

_ : عدد

رله ولتاژ زیاد

آژند پارت روشنا

_ : عدد

رله جریان زباد فازی

آژند پارت روشنا

_ : عدد

رله زمین

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های پارك های و فضای سبز

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های داخلی استخر

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های پروژكتوری

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های تونلی

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های ضد انفجار

آژند پارت روشنا

_ : عدد

چراغ های LED دار

آژند پارت روشنا

_ : عدد

لامپ LED

آژند پارت روشنا

_ : عدد

ولت متر

آژند پارت روشنا

_ : عدد

آمپر متر

آژند پارت روشنا

_ : عدد

وات متر

آژند پارت روشنا

_ : عدد

فركانس متر

آژند پارت روشنا

_ : عدد

كنترل كننده دما

آژند پارت روشنا

_ : عدد

ترانسدیوسر دما

آژند پارت روشنا

_ : عدد

ترانسدیوسر سطح

آژند پارت روشنا

_ : عدد