كشت و صنعت گلكاران
درباره شرکت

id : 67131
نام : كشت و صنعت گلكاران
پروانه بهره برداری : 3397
تلفن کارخانه : 8644466166
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بعد از مشهد اردهال، كیلومتر 2 جاده كاشان
آدرس دفتر مرکزی : جاده كاشان دو كیلومتر بعد از مشهد اردهال

روغن خام كنجد

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام بادام

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام گردو

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام دانه كدو

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام كافشه

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام فندق

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام خارمریم

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام بزرك

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام خشخاش

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

روغن خام سیاه دانه

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

گلاب

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

كنسانتره به

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

اسانس طبیعی (مورد مصرف در صنایع غذایی)

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

نوشابه بر پایه گیاه آلوئه ورا

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

دارو با منشا گیاهی به شكل قطره

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

عطر

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد

ژل تصفیه شده آلوئه ورا

كشت و صنعت گلكاران

_ : عدد