نیلفروشان شهشهانی-عباس و نیلفروشان دردشتی-محمد و قاضی نور نائینی-محمدرضا و دهقانی-محمدرضا
درباره شرکت

id : 3297
نام : نیلفروشان شهشهانی-عباس و نیلفروشان دردشتی-محمد و قاضی نور نائینی-محمدرضا و دهقانی-محمدرضا
پروانه بهره برداری : 39397
تلفن کارخانه : 2341951
تلفن دفتر مرکزی : 6643111
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سگزی فاز 2 خ 2 بین فرعی1و2پلاك 12-28
آدرس دفتر مرکزی : خ میر جنب قنادی آسمان ساختمان 125 چوبكده سنگ آنتیك

مصنوعات سنگی

نیلفروشان شهشهانی-عباس و نیلفروشان دردشتی-محمد و قاضی نور نائینی-محمدرضا و دهقانی-محمدرضا

15000 : تن