محمد خانی
درباره شرکت

id : 66411
نام : محمد خانی
پروانه بهره برداری : 68566
تلفن کارخانه : 8633554141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3 خیابان 318
آدرس دفتر مرکزی : خیابان هپكو - فاز 1- رسالت 11 پلاك 3569

چاپ وظهور عكس

محمد خانی

600 : تن

درب اتوماتیك

محمد خانی

_ : عدد