محمد جعفری
درباره شرکت

id : 66399
نام : محمد جعفری
پروانه بهره برداری : 2619
تلفن کارخانه : 34135486
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ارا?-قطب صنعتی-خیابان هواشناسی-بعدازچهارراه سوم-نبش خیابان همت7
آدرس دفتر مرکزی : null

شستشو ودانه بندی شن وماسه

محمد جعفری

1 : تن

اسفالت

محمد جعفری

30000 : تن

پروفیل الومینیومی

محمد جعفری

_ : عدد

رنگ كاری فلزات

محمد جعفری

_ : عدد