قطعه ساز تهران
درباره شرکت

id : 66317
نام : قطعه ساز تهران
پروانه بهره برداری : 22146
تلفن کارخانه : 34131718-7
تلفن دفتر مرکزی : 9121353262
آدرس کارخانه : اراك-شهرك صنعتی ارا?(شماره1)
آدرس دفتر مرکزی : اراك - خ دانشگاه خ استقلال جنب فضای سبز

غلطكهای نورد

قطعه ساز تهران

_ : عدد

شافت انتقال نیرو

قطعه ساز تهران

_ : عدد