فنون و نوآوری اراك
درباره شرکت

id : 66312
نام : فنون و نوآوری اراك
پروانه بهره برداری : 22914
تلفن کارخانه : 33553211
تلفن دفتر مرکزی : 2784574
آدرس کارخانه : اراك-شهرك صنعتی خیرآباد،فاز2،خیابان212
آدرس دفتر مرکزی : اراك - شهرك گردو لادن 1 پلاك 3

چرخ دنده های صنعتی

فنون و نوآوری اراك

_ : عدد

اسكلت فلزی

فنون و نوآوری اراك

_ : عدد

غلطكهای نورد

فنون و نوآوری اراك

_ : عدد