فرا آلیاژ اراك
درباره شرکت

id : 66284
نام : فرا آلیاژ اراك
پروانه بهره برداری : 7416
تلفن کارخانه : 8633553317
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فازیك خیابان صنعتگران شرقی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خیر آباد-فاز1-خیابان صنعتگران شرقی- قطعه 717

اسكلت فولادی ساختمانی

فرا آلیاژ اراك

_ : عدد

واشر فولادی كم كربن

فرا آلیاژ اراك

_ : عدد

گریتینگ

فرا آلیاژ اراك

_ : عدد