نگین مقوای كوهپایه
درباره شرکت

id : 3264
نام : نگین مقوای كوهپایه
پروانه بهره برداری : 874
تلفن کارخانه : 3146696261
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 6، پلاك 9111
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی كوهپایه

مقوای روكش شده

نگین مقوای كوهپایه

5000 : دستگاه

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

نگین مقوای كوهپایه

2000 : تن