حسن احمدی حصار دره
درباره شرکت

id : 66142
نام : حسن احمدی حصار دره
پروانه بهره برداری : 52939
تلفن کارخانه : 8634131172
تلفن دفتر مرکزی : 8614131172
آدرس کارخانه : (قطب) خیابان تلاش ، همت 6
آدرس دفتر مرکزی : قطب صنعتی-خ هواشناسی-خ تلاش- خ همت 6 - كارگاه فولادصنعت

فرز كاری

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

مته كاری

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

خان كشی

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

حدیده و قلاویز كاری

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

سنگ زنی داخلی

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

فلنج فلزی غیر خودرویی

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد

غلتك دستگاه نورد

حسن احمدی حصار دره

_ : عدد