نقیان فشاركی - نادعلی
درباره شرکت

id : 3251
نام : نقیان فشاركی - نادعلی
پروانه بهره برداری : 19845
تلفن کارخانه : 5811269
تلفن دفتر مرکزی : 9131191267
آدرس کارخانه : خ هفتون 3راه اتوبان خ معراج نبش پل تمدن ج باسكول آزادی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

همزنهای شیر برای تهیه كره

نقیان فشاركی - نادعلی

13000 : تن

سبزی خوردكن برقی

نقیان فشاركی - نادعلی

350 : تن

ماشین لباسشوئی

نقیان فشاركی - نادعلی

400 : تن

الكتروموتورلوازم خانگی غیریونیورسال

نقیان فشاركی - نادعلی

30000 : دستگاه