پروشات در مركزی
درباره شرکت

id : 65939
نام : پروشات در مركزی
پروانه بهره برداری : 37278
تلفن کارخانه : 86133553738
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعتگران شرقی ، بلوار تلاش ،خیابان تلاشگران شرقی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خیرآباد،خیابان صنعتگران شرقی،بلوارتلاش،خیابان تلاشگران شرقی

درب اتوماتیك

پروشات در مركزی

_ : عدد

حسگر مجاورت (Proximity Sensor)

پروشات در مركزی

_ : عدد

درب راننده قطار

پروشات در مركزی

_ : عدد

مجموعه مكانیزم پنوماتیك درب قطار

پروشات در مركزی

_ : عدد

مجموعه مكانیزم الكتریكی درب قطار

پروشات در مركزی

_ : عدد