نصیری - محمد
درباره شرکت

id : 3237
نام : نصیری - محمد
پروانه بهره برداری : 15811
تلفن کارخانه : 3866477
تلفن دفتر مرکزی : 9131185484
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام خمینی آخر خ امیركبیرشاهپورجدیدتكنیك تانك
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

شاسی كامیون

نصیری - محمد

200000 : دستگاه

تانكرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه

نصیری - محمد

100000 : عدد