آبیار سازه صنعت پارس
درباره شرکت

id : 65831
نام : آبیار سازه صنعت پارس
پروانه بهره برداری : 839
تلفن کارخانه : 8633124123
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای روستای مالك آباد، خیابان صنعت، پشت نمایندگی سیبا موتور (مكان استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : اراك كیلومتر 11 جاده تهران جنب شركت سیبا موتوز

سیستم آبیاری بارانی كلاسیك

آبیار سازه صنعت پارس

_ : عدد

سیستم آبیاری بارانی سنترپی وت

آبیار سازه صنعت پارس

_ : عدد

سیستم آبیاری قطره ای

آبیار سازه صنعت پارس

_ : عدد

سیستم های آبیاری گلخانه ای

آبیار سازه صنعت پارس

_ : عدد